Tag

Mladší dorost

Tento štítek se používá jako další filtrační kritérium pro zobrazení příspěvku v Galeriích a/nebo Aktualitách. Tímto štítkem se dá odlišit příslušnost příspěvku mezi mužstvy.