Místo konání: Sportovní hala Říčany

Datum: úterý 20.10. 2023 v 18.00 hod

Program:

1. zahájení

2. přehled činnosti v roce 2023

3. úprava stanov (viz příloha č.1)

4. výsledky hospodaření 2023 (výroční zpráva)

5. různé

6. závěr

V Říčanech dne 18.9. 2023                                                              Jan Sus

předseda VV FK Říčany

#fkricanyfotbal