V minulém vydání Kurýru jsme uvedli, že v nadcházejícím zimním období pojmeme naše příspěvky poněkud jinak a postupně nabídneme několik rozhovorů s klíčovými představiteli FK Říčany. V duchu našeho předsevzetí proto nyní stručně představíme předsedu kontrolní komise Ing. Tomáše Kořána.

První dotaz je jasný, jak jsi se vůbec dostal k FK Říčany?

Na to je docela jednoduchá odpověď. Fotbal hraji od svých sedmi let vlastně až do současnosti. A můj syn Lukáš mě poměrně přirozeně následoval. První fotbalové krůčky sice absolvoval v Dobřejovicích, ale někdy od šesti let začal hrát za FK Říčany. Za těch více než dvanáct let společných fotbalových zážitků jsem jeho spoluhráče a jejich rodiče, trenéry i klub docela dobře poznal…

A jak jsi se ocitl v roli funkcionáře?

Postupně jsem poznával klub a jeho prostředí, tak jsem pochopitelně viděl i různé věci, se kterými jsem úplně nesouhlasil nebo které se daly dělat lépe, efektivněji, otevřeněji, prostě jinak. Nakonec jsme s Honzou Susem iniciovali změnu, ke které došlo zhruba před rokem, a která de facto způsobila, že tady dnes sedím a odpovídám na tvoje otázky.

Jaká je tedy tvá funkce v klubu FK Říčany a co máš na starosti?

Byl jsem zvolen předsedou kontrolní komise, která má svou funkci zejména ve vztahu ke všem činnostem klubu, resp. výkonného výboru. V praxi to vypadá tak, že sportovní záležitosti má primárně na starosti předseda Honza Sus a s provozními věcmi se mu snažím pomáhat já. Je velmi důležité dodat, že na rozdíl od historie dnes skutečně funguje celý sedmičlenný výkonný výbor i kontrolní komise a prakticky všichni členové výboru se aktivně zapojují do řízení klubu. Přibližně jednou za měsíc probíhají pravidelné společné porady výkonného výboru a kontrolní komise, kde řešíme aktuální i strategické otázky činnosti celého klubu.

Co si mám představit pod pojmem provozní věci?

Co řešíš například v současné době? Je leden, soutěže se nehrají… Momentálně spolupracuji s účetní na účetní závěrce a pak musíme zpracovat vypořádání nebo lépe vyúčtování poskytnutých dotací za loňský rok. Bez dotací bychom ostatně nemohli vůbec fungovat, mimochodem ekonomika klubu a jeho financování patří také do kategorie provozní věci.

A jak je klub vůbec financován?

Jak jsem již řekl, bez dotací bychom prakticky nemohli žít. Základem je dotace z NSA (Národní sportovní agentura – pozn. redakce), dále jsou to dotace od města Říčany, Středočeského kraje a SKFS. Obecně jsou dotace primární zdroj našeho financování a v dnešní době představují kolem poloviny celkových příjmů. Dalším a neméně důležitým zdrojem příjmů jsou členské příspěvky našich členů a zdroje financování klubu pak doplňují sponzorské dary či podpora formou reklamy. Zde vidím ještě velký prostor pro naši aktivitu, resp. snahu o navýšení tohoto zdroje příjmů. V klubu se událo hodně změn.

Co si myslíš, že se povedlo a zároveň na čem by se mělo zapracovat?

Prošli jsme velmi náročným rokem, kdy jsme převzali řízení klubu se vším, co k tomu patří a přidali, myslím, i nějakou nadstavbu. Asi zásadní je pro mě skutečnost, že jsme stabilizovali základní strukturu a funkce klubu, nastavili řídící a kontrolní systém a ujasnili si společnou vizi.

Máš nějaké přání, kam klub vést a chtěl bys něco vzkázat fanouškům?

Do budoucna je třeba systematicky a s rozmyslem pracovat na řízeném, organickém rozvoji činností klubu ve všech jeho směrech: práci s dětmi, hráči, trenéry, sponzory, sportovním zázemím a vybavením, vnitřní i vnější komunikaci, klubové spolupráci či f inancování. Pokud se nám tento záměr povede realizovat, jsem si jistý, že to s sebou přinese v dohledné době i kýžené sportovní výsledky.